Repertoire

 

Ons repertoire wordt regelmatig aangevuld met nieuwe stukken. Een breed repertoire. In overleg met degene die ons voor hun dienst/samenkomst hebben gevraagd, stellen de muziekcommissie en de dirigent vast welke stukken worden gezonden.
Er zijn zoveel liederen waaruit kan worden gekozen dat de kans klein is dat u/jij bij verschillende optredens dezelfde muziek zult horen.

 

Op dit moment bestaat het repertoire uit onderstaande liederen:

 

Alle wunder om us hinne

Als ik Uw schepping zie

All night, all day

Awesome God

Amadeus

Alone

Alleluja give thanks

Alleluja! Jesus has risen

Asithi

Anthem for the world

All over the world

Annie’s song

Adem

 

Breathe

Berceuse

Bede

Brug van Licht

Behoedzje, bewarje us

 

Close to the well

Committed to you

Confitemini Domino

Create in me (slow and up-tempo)

 

Daar juicht een toon

De aarde zal het horen

Deel mijn liefde

De Heer is mijn Herder

De hjerstwyn

De terp

De linebeam

De frede fan de ierde en de himel

Dit huis voor nu en later

De God fan leafde

De vrede van Christus

 

Een glimlach

Eer aan de Vader

Een parel in Gods hand

Erile

Eternal God

Een lied voor de Heer

Even iets van God

Ev’ry time I feel the spirit

 

Father we love You

Farderssankje

Geniet van het geode

Get on board

God is a spirit

Go in love

Gabriella’s song

Good news for the Kingdom

God heb ik lief

Go down Mozes

God fan fier en hein

Go light your world

God vol vergeven

Hallelujah

Honour Him alone

Handen heb je om te geven

His name is wonderful

Here der Heren

Holy, holy, holy is the Lord

Hosanna

Hij is verrezen

He’s the lily of the valley

He lives on high

Hear ik kom ta Jo

Hear wez mei us

Ik zal zolang ik leef (Ps. 89)

I’m a rolling

I will praise You Lord

I saw the light

Is er nog kans op vrede

Into my hearth

 

Jacob’s ladder

Jo leafde

Je weet toch wel

Jij mag beslissen

Juich voor de Heer

Jezus Christus is verrezen

 

Klankresten

King all – Glorious

 

Lit sjonge de minsken

Pa Paz del Senor

Lied aan het licht

Leuchte der welt

Lead me Lord

Lofzang

Let us break bread

Manna from heaven

Met hart en ziel

Het het oog op U gericht

Mary sing Alleluja

Morning has broken

 

Nobody knows

No sa

Oerein – in bliere moarn

O God haw tank

O my Lord/Hy is Hear

O that will be glory

Onze Vader

Open the door

O eeuwge Vader sterk in macht

Op het puntje van je stoel

Om mens te zijn op aarde

 

Praise God, Halleluja

Pomp am circumstance

Praise You

Perhaps love

 

Rejoice

Remember to praise the Lord

Rivers of Babylon

 

Song for a young prophet

Soon and very soon

Sjonge

Santo, santo, santo

Sing it out loud

Sjaloom

Sing unto the Lord

Standing by

Stand in the Congregation

Study war no more

 

The battle belongs to the Lord

The new 23rd

Tears in heaven

The bare necessities

The happy site of life

The lindenthree

Thy word

This little light of mine

The day you sing this song

Trouwe Vader

Tongen, talen, talenten kom

Tekens van leven

Trinidad calypso

Tebe Poem

 

U stierf voor mij

Ubi sunt gaudia

U bent mijn schuilplaats

 

 

Vrede wens ik je toe                                   

 

We praise the name

We will love Him

Wathever you ask

Wonderen

Wat is geluk

Wat zou de wereld anders zijn

 

You shine

You raise me up

You are my hiding place

 

Zing Amen

Zend mij Heer

Zoekt eerst het koninkrijk van God Copyright © 2018."De Welle" Britsum All Rights Reserved.