Kerstviering in “Skilhiem” op woensdag 18 december om 15.30 uur.

 

Zoals we gewend zijn is er ook deze maand een mooie dienst in Skilhiem.

Deze keer heel bijzonder door de medewerking van Zanggroep De Welle/Twalûd uit Britsum/Aldeboarn o.l.v. dirigent Klaske Deinum en pianist Arjen Nauta.   

U die niet in of bij Skilhiem woont bent ook van harte uitgenodigd.

Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u bellen met ouderling Leny de Vries-Waltje, telefoonnummer: 058-2573453.

Iedereen is meer dan welkom! Neem uw familie, buren en vrienden mee.

Na afloop is er koffie/thee.

 

 Copyright © 2018."De Welle" Britsum All Rights Reserved.