De Historie

 

In 1987 is er een groepje mensen uit Britsum, Cornjum en Jelsum die op het idee komt om een zanggroepje te beginnen  Er zijn al snel 17 mensen die hier wel voor voelen. Er wordt een dirigente gevonden, Marjan van der Zwaag. Ze is nog met haar muziekstudie bezig maar is  bereid om de leiding te nemen.

 Op 1 november 1987 is zanggroep De Welle officieel opgericht.  Alweer ruim 35 jaar geleden!

De Welle betekent: bron , de oorsprong.

We zingen in het Engels, Nederlands en in de Fryske taal.

Onze doelstelling is : liederen voor te dragen met een christelijke inhoud

 

----------------------

In 1990 vinden we iemand die ons muzikaal kan begeleiden. Dit is Anne Minnema. Hij heeft ons tot 2015 begeleid op het keyboard.  Zijn opvolger Arjen Nauta begeleidt ons op onze nieuwe piano.

Om jonge mensen enthousiast te maken wordt in 1992 het kinderkoor INIMINIMANIMO  opgericht. De bedoeling was dat de oudere jeugd door kon stromen  naar zanggroep De Welle. Dit had niet het gewenste resultaat en is na een paar jaar weer gestopt.

------------------

De afgelopen 30 jaar hebben wij onze medewerking verleend aan kerk- en  tentdiensten, verpleeg- en ziekenhuizen. Met Kerst staan we vaak bij de levende kerststal in Stiens. Ook hebben we meegedaan aan concoursen.  Vooral het zang- en muziekconcours op Schiermonnikoog is voor ons een bijzondere gebeurtenis.

Meer dan 20 jaar hebben we een jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Dit was een week lang hard werken, maar erg gezellig. Een soort  teambuilding voor de koorleden en bracht ons nog meer samen.  De rommelmarkt is nu vervangen door een verkoop-actie van paaseitjes. De koorleden trekken vol enthousiasme van deur tot deur.

In het jaar 2000 wordt Klaske Deinum uit Wytgaard dirigente van de zanggroep. Klaske heeft de leiding over nog drie koren. We hebben concerten georganiseerd  met “De Fjouwer Koren fan Klaske”. Dan staat er een koor van meer dan 100 koorleden. Dit is een bijzondere ervaring.

De laatste jaren is er een intensieven en prettige samenwerking tussen twee koren van Klaske: Twalud uit Aldeboarn en De Welle uit Britsum.

Tegenwoordig bestaan we  gemiddeld uit 18 koorleden. Bij bijzondere gelegenheden zoals Kerst doen wij een oproep op projectleden, zodat we wat versterking hebben. Soms worden mensen zo enthousiast dat ze bij onze zanggroep blijven.

2012 stond in het teken van ons 25 jarig bestaan. In 2017 is in kleine kring het 30-jarig jubileum gevierd. We hopen nog lang door te gaan met onze Zanggroep De Welle. Copyright © 2018."De Welle" Britsum All Rights Reserved.